Κανόνι - Κέρκυρα

Κανόνι
'Corfu Town' - Κέρκυρα
'Corfu Town'

Το Κανόνι, συμφωνα με αρχαιολογικές μελέτες, ταυτίζεται με τα όρια της αρχαίας πόλης της Κέρκυρας. Ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της πυροβολαρχίας που είχαν στήσει εκεί οι Γάλλοι κατά τη διάρκεια της πρώτης γαλλικής κατοχής.
Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα στο Κανόνι